ChemoTech – Tecknar avtal med amerikanskt bolag

Under torsdagskvällen aviserar ChemoTech AB att man tecknar avtal tillsammans med det amerikanska bolaget Diversified Consultant Group.
2021-07-08

Scandinavian Chemotech är ett forskningsbolag. Idag specialiserar sig bolaget inom kemoterapi (ECT) vid behandling utav olika cancerformer. Bolagets produkt baseras på elektrokemoterapi som skickar elektroniska impulser under behandlingen för att lättare kunna nå cellernas DNA och därmed öka möjligheten till en bättre behandling. Behandlingen kan användas för såväl hudcancer som tumörer.

Under torsdagskvällen aviserar ChemoTech att man tecknar avtal tillsammans med det amerikanska bolaget Diversified Consultant Group som kommer att ansvara för att genomföra en förstudie. Studien är utformat för att ChemoTech ska kunna identifiera hur de ska agera när bolaget lanserar sin produkt vetlQure, för cancerterapi, på den amerikanska marknaden.

Kommentar från VD

”Att undersöka våra möjligheter att komma in på den amerikanska marknaden med vår produkt vetIQure är väldigt spännande. Vi tror att vi verkligen har hittat rätt partner för att hjälpa oss i den initiala fasen av vår nordamerikanska resa. Danny och hans företag ser till att vi har hävstång från någon med ett brett nätverk av befintliga användare av elektroporation”, kommenterar VD, Mohan Frick i pressmeddelandet.

mer om ämnet