Cellink – Namnbyte registrerat

Under torsdagseftermiddagen meddelar Cellink AB att bolaget byter namn till BICO Group AB och att namnbytet registrerats hos bolagsverket.
2021-08-12

Cellink är verksamma inom medicinteknik och tillhandahåller teknik, produkter och tjänster för biologi. Med fokus på applikationsområdena bioprintning, multiomics, cellinjeutveckling och diagnostik utvecklar och marknadsför bolaget teknik som gör det möjligt för forskare att odla celler i 3D-miljöer, genomföra läkemedelsscreening och skriva ut mänskliga vävnader och organ för medicinsk, läkemedels- och kosmetisk industri.

Under torsdagseftermiddagen meddelar Cellink AB att bolaget byter namn till BICO Group AB och att namnbytet registrerats hos bolagsverket.

Kommentar från VD

”På fem år har vi byggt en världsledande koncern som erbjuder något unikt – nämligen en revolution inom biokonvergens. Detta koncept är så starkt och vägledande för oss att vi beslutat oss för att namnge bolaget efter det. Genom att kombinera olika tekniker som robotik, artificiell intelligens, datavetenskap och 3D-printning med biologi, bidrar vi till att våra kunder kan förbättra människors liv till det bättre. Vi har alltid utmanat och utvecklat branschen. Detta kommer vi fortsätta med fast i en ny kontext då det nya namnet frigör än bättre möjligheter att kommunicera vårt erbjudande, våra planer framöver och hur vi bidrar till att skapa framtidens hälsa”, kommenterar VD, Erik Gatenholm i ett pressmeddelande under torsdagen.

mer om ämnet