Byggpartner – Preliminär tilldelning av lukrativt avtal

Under onsdagen meddelar Byggpartner i Dalarna Holding AB att de preliminärt tilldelats flerårigt ramavtal tillsammans med Avesta kommun.
2021-06-17

Byggpartner i Dalarna Holding AB är en byggkoncern med verksamhet inom Stockholm/Mälardalen och Dalarna. Bolaget erbjuder bygg- och ställningsentreprenad samt tillhörande service.

Under onsdagen meddelar Byggpartner att de preliminärt tilldelats flerårigt ramavtal tillsammans med Avesta kommun. Avtalet avser servicetjänster och byggarbeten för Avesta kommun, de kommunala bolagen Gamla byn AB, Avesta Industristad samt Avesta vatten och avfall AB.