Brinova – Förvärvar fastigheter

Under onsdagen aviserar Brinova att bolaget förvärvar bostadsfastigheter under produktion i Bjuv och Kävlinge.
2021-08-25

Brinova är teckande på Mid Cap Stockholm är ett fastighetsbolag. Portföljen består av samhällsfastigheter samt hyresrätter där bolaget förvärvar, utvecklar och förvaltar ett flertal fastighetsbestånd, både i egen regi men även åt andra aktörer inom privat- och offentlig sektor. Största delen av marknaden återfinns inom södra Sverige.

Under onsdagen aviserar Brinova att bolaget förvärvar bostadsfastigheter under produktion i Bjuv och Kävlinge. Fastigheterna tillträds i samband med att byggnaderna är slutbesiktigade. Transaktionerna sker i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 283 MSEK.

Fastigheten Bjuv har en uthyrningsbar bostadsyta om 2 700 kvm, vilken innefattar 32 bostadslägenheter varav 7 radhus samt ett LLS-boende, alltså ett boende med stöd för de med särskilda behov.

Fastigheten Kävlinge har en uthyrningsbar bostadsyta om 5 000 kvm, som innefattar 77 bostadslägenheter och underjordiskt garage med 56 platser. Beräknade hyresintäkter uppgår till 10 MSEK och tillträde beräknas ske under slutet av 2023.

Kommentar från VD

”Fastigheterna blir ett utmärkt tillskott till Brinovas fastighetsportfölj, på orter där vi redan är representerade. Fastigheterna är helt nybyggda och kan förvaltas med befintliga resurser, vilket leder till en kostnadseffektiv förvaltning”, kommenterar VD, Per Johansson i ett pressmeddelande under onsdagen. 

mer om ämnet