Brighter – Indonesien nästa nål på kartan

Under tisdagen aviserar Brighter att man tecknat avtal rörande forskningsprojekt tillsammans med Indonesiskt universitet.
2021-09-21

Brighter är tecknade på First North Stockholm och är verksamt inom hälsoteknik- och välfärdssektorn genom ett flertal olika bolag och varumärken. Koncernen kommersialiserar produkter och tjänster med fokus på data-driven behandling av diabetes på distans samt erbjuder ett flertal digitala och fysiska lösningar för stöd och omsorg i hemmet.

Under tisdagen aviserar Brighter att man tecknat avtal tillsammans med det indonesiska universitetet, Padjadjaran, om forskningsprojekt på två Indonesiska sjukhus. Under sex månaders tid kommer man att övervaka blodsockernivån på 100 patienter. Universitetet kommer att samordna studien, utbilda personal, samla in data och ge återkoppling till Brighter.

Kommentar från tillförordnad VD

“Vi är mycket glada över att göra den här viktiga studien med en så stark partner. Padjadjaran University anses vara ledande inom diabetesvård studier i Indonesien och har mycket starka kontakter med sjukhus runt om i landet. “När studien är slutförd kommer vårt team att arbeta nära endokrinologer samt potentiella distributörer och andra partners i Indonesien för att nå alla personer med diabetes som kan ha nytta av att använda Actiste Mini”, kommenterar tillförordnad VD, Erik Lissner i ett pressmeddelande under tisdagen.