Brighter – Genomför riktad emission

Under tisdagen aviserar Brighter AB att man genomför riktad emission om 5 MSEK, som bedöms förstärka bolagets ekonomiska ställning.
2021-07-06

Brighter är verksamt inom hälsoteknik- och välfärdssektorn genom ett flertal olika bolag och varumärken. Koncernen kommersialiserar produkter och tjänster med fokus på data-driven behandling av diabetes på distans samt erbjuder ett flertal digitala och fysiska lösningar för stöd och omsorg i hemmet.

Under tisdagen aviserar Brighter att man genomför en riktad emission om 5 MSEK, som bedöms förstärka bolagets ekonomiska ställning. Styrelsen har med bemyndigande från årsstämman 2020 beslutat genomföra emissionen. Betalning sker kontant och erhållet belopp kommer sedan att nyttjas till fullo för att amortera tidigare lån.

mer om ämnet