Brighter – Dotterbolaget tecknar avtal

Under måndagen aviserar Brighter att dotterbolaget tecknar avtal med Peace of Mind Aging och utökar användartester i USA.
2021-09-13

Brighter är tecknade på First North Stockholm och är verksamma inom hälsoteknik- och välfärdssektorn genom ett flertal olika bolag och varumärken. Koncernen kommersialiserar produkter och tjänster med fokus på data-driven behandling av diabetes på distans samt erbjuder ett flertal digitala och fysiska lösningar för stöd och omsorg i hemmet.

Under måndagen aviserar Brighter att dotterbolaget tecknar avtal med Peace of Mind Aging och utökar användartester i USA. Avtalet innebär att Peace of Mind Aging kommer att rekrytera användare till pågående slutanvändartesterna av Nectarine at Home system. Därmed finns ytterligare ett avtal med en potentiell långsiktig partner inom hälsa och välmående hos äldre som bor kvar hemma, och ännu en möjlighet för expansion på den amerikanska marknaden.

Kommentar från VD

Peace of Mind Aging fokuserar på geriatrik och erbjuder hälsovård i hemmet med holistisk syn på välmående utifrån ett holistiskt synsätt på hälsa och tar hänsyn till alla aspekter av patientens välmående. Vi på Nectarine Health och Dr. Nebel tror på proaktiv vård och att stärka äldre i att få leva självständigt. Jag är glad att se att vår ambition att kommersialisera tar fart med detta ytterligare avtal om slutanvändartester på plats”, kommenterar VD, Matthias Tietze i ett pressmeddelande under tisdagen. 

mer om ämnet