Makronytt – Brasilien ser den högsta inflationen sedan 2016

Kort uppdatering från makrohändelser under tisdagen.
2021-08-10

Ökad inflation i Brasilien

Den brasilianska årliga inflationen ökade till 8,99 % på årsbasis under juli, att jämföra med 8,35 % under juni månad. Detta låg nära marknadens förväntningar om 8,98 %. Detta var den fjortonde månaden i rad med stigande inflation vilket kan härledas till öppnandet av ekonomin efter covid parallellt med en svag valuta och stigande råvarupriser.

Sockerpriser fortsätter stiga

Terminspriserna på socker fortsätter stiga och befinner sig nu ovanför 19 $ för första gången sedan mars 2017. Denna uppgång förklaras i hög utsträckning av ett underutbud till följd av torka.

Amerikanska produktivitetssiffror under konsensus

Produktiviteten hos amerikanska arbetare ökade under Q2 med 2,3 % årsbasis, att jämföra med 4,3 % under den föregående perioden. Siffrorna hamnade under marknadens förväntningar om en ökning med 3,5 %.