Bonava – Säljer hyreslägenheter i Norden

Under tisdagen meddelar Bonava AB att man säljer 66 hyreslägenheter i Finland, som förväntas stå redo under det tredje kvartalet 2022.
2021-06-29

Bonava Group AB är verksamma inom fastighetsbranschen. Störst specialisering återfinns inom bostadsutveckling, där verksamheten drivs inom norra Europa via egna ingenjörer, arkitekter och designers. Bolaget avser att vara delaktiga i hela värdekedjan, från förvärv av mark till försäljning, produktion och kundservice.

Under tisdagen meddelar Bonava AB att man säljer 66 hyreslägenheter i Åbo, FInland. De första bostäderna förväntas färdigställas och överlämnas till kund under det tredje kvartalet 2022. Totalt planerar koncernen att uppföra 1400 bostäder i området.