Binero slutför förvärv

Binero Group har idag tillträtt samtliga aktier i RedBridge AB och RedBridge Technology AB för en köpeskilling om 98,2 MSEK.
2021-11-19

Binero Group är tecknade på First North Stockholm och är verksamma inom IT-sektorn. Bolaget är en leverantör av digitala infrastrukturtjänster för små- och medelstora företagskunder. Bolagets erbjudande inkluderar bland annat utveckling och hantering av företags IT-infrastruktur samt en egen publik molntjänst, så kallad IaaS (infrastructure as a service).

Binero Group har idag tillträtt samtliga aktier i RedBridge AB och RedBridge Technology AB för en köpeskilling om 98,2 MSEK, som erlagts genom en kombination av kontanter och aktier i Binero. Genom förvärvet av RedBridge stärker Binero sitt erbjudande inom automatisering av digital infrastruktur, modern applikationsutveckling och containerteknologi.

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

Binero har idag slutfört förvärvet av RedBridge som totalt har 40 anställda och kontor i centrala Stockholm. Det sammanslagna bolagets proforma för första halvåret 2021 uppgick till en omsättning om 64,5 Mkr med en EBITDA om -1,2 Mkr. RedBridge och Binero kommer att integreras för att realisera synergier, bland annat inom marknadsföring och för molntjänster och managerade IT-tjänster och drift. Verksamheterna har kompletterande kunderbjudanden inom exempelvis offentlig sektor, digitala tillväxtbolag och e-handel, vilket stärker den gemensamma positionen på marknaden och skapar förutsättning för starkare tillväxt.

Kommentar från VD

”Vi är mycket glada över samgåendet med open source-fokuserade RedBridge och affären visar på och förstärker den strategiska inriktning som Binero har valt. Genom förvärvet av RedBridge ökar Binero väsentligt intäktsbasen och lägger grunden för lönsam tillväxt, då RedBridge tillför såväl återkommande intäkter som efterfrågade konsulttjänster i teknikens framkant”, kommenterar VD, Charlotte Darth.