BE Group skriver avsiktsförklaring om fossilfritt stål

BE Group meddelar under fredagen att man tillsammans med H2 Green Steel tecknar avsiktsförklaring avseende fossilfritt stål.
2021-11-05

BE Group är tecknade på Small Cap Stockholm och är ett handels- och servicebolag. Idag erbjuder bolaget ett brett sortiment av stål, rostfritt stål och aluminium, där bolaget erbjuder tjänster inom logistik, service och inköp. Bolaget levererar produkter och tillhörande service i huvudsak till industriella aktörer på global nivå, med störst närvaro inom den europeiska marknaden.

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

BE Group meddelar under fredagen att man tillsammans med H2 Green Steel tecknar avsiktsförklaring gällande samarbete och distribution av fossilfritt stål på den nordiska marknaden. Avtalet innebär att BE Group kommer ha kapacitet att leverera stålet till sina kunder med start 2025. Det nya samarbetet är också ett viktigt steg i BE Groups ambition att på sikt kunna erbjuda ett komplett sortiment av hållbart stål. Som oberoende ståldistributör för BE Group diskussioner med flera europeiska stålproducenter.

H2GS har ambitionen att starta stålproduktionen under 2024 och senast 2030 planerar de ha en årlig produktionskapacitet om 5 miljoner ton högkvalitativt stål. I produktionsprocessen av det fossilfria stålet minskas koldioxidutsläppen med upp till 95 procent och på sikt är H2GS ambition att utsläppen ska minskas ytterligare.

Kommentar från VD

“Vi är glada att vi kommer att ha möjligheten att erbjuda fossilfritt stål från H2GS till våra kunder. En del i vårt hållbarhetsarbete är att hjälpa små- och medelstora bolag, som oftast inte köper stål i stora kvantiteter, att köpa hållbart stål till konkurrenskraftiga priser”, kommenterar VD, Peter Andersson i ett pressmeddelande under dagen.