B-aktie handlas från idag på Nasdaq Stockholm

Under veckans första dag för handel tillkännager Logistea att stamaktie B handlas per idag på Nasdaq Stockholm.
2021-11-22

Logistea är tecknade på Small Cap Stockholm och är ett fastighetsbolag. Portföljen av fastigheter utgörs huvudsakligen av lokaler för lager, logistik och industri. Fastigheterna ägs och förvaltas under gemensamt varumärke. Verksamhet återfinns huvudsakligen inom den nordiska marknaden, där bolaget avser att utveckla fastighetsprojekt runtom större tillväxtregioner.

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

Logistea Stam B-aktie tas upp till handel på Nasdaq Stockholm från och med idag den 22 november 2021. Antalet utestående aktier uppgår totalt till 939 502 600, varav 79 736 600 utgör Stam A-aktier och 859 766 000 utgör Stam B-aktier.

Den 22:a oktober 2021 beslutade en extra bolagsstämma i Logistea att införa ett nytt aktieslag i form av Stam B-aktier samt att genomföra en fondemission varigenom befintlig Stam A-aktie i Bolaget berättigar registrerade aktieägare per avstämningsdagen den 12 november 2021 till tio nya Stam B-aktier. Stam B-aktierna tas per idag den 22 november 2021 upp till handel på Nasdaq Stockholm.