Azelio tecknar order i Sydafrika 

Under onsdagen tillkännager Azelio att man tecknar order i Sydafrika för 8 enheter av sitt förnybara energilager.
2021-11-17

Azelio är tecknade på First North Stockholm och är verksamma inom solenergi. Bolaget har utvecklat en egen teknik för termisk energilagring som används för små- och medelstora installationer. Kunderna återfinns bland EPC-leverantörer, som i sin tur monterar olika system hos sina slutkunder. Verksamhet återfinns på global nivå, med störst närvaro på den nordiska och afrikanska marknaden.

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

Azelio tecknar en order på 1,3 MWh förnybar elförsörjning motsvarande 8 enheter av sitt energilager, från det sydafrikanska jordbruksföretaget Wee Bee Ltd. Ordern har ett värde om ca 11 miljoner kronor under en period om 15 år inklusive förväntade prishöjningar. Azelios TES.POD-system i kombination med solceller kommer att minska årliga koldioxidutsläpp med 323 ton jämfört med elnätet, samt säkra energiförsörjningen dygnet runt. Systemet är planerat för leverans i slutet av 2021 och installationsstart och driftsättning kommer att utföras av Azelio i samarbete med sin partner Alec Energy.

Kommentar från VD

“Det är viktigt för jordbrukare i Sydafrika med tillförlitlig energiförsörjning till en rimlig kostnad för att säkerställa att deras anläggningar kan drivas effektivt. Vårt TES.POD-system kommer att säkra hållbar energiförsörjning dygnet runt för Wee Bee Ltd, och därmed ge möjlighet för verksamheten att fokusera strategi och kapital på jordbruket och inte energirelaterade problem”, kommenterar VD, Jonas Eklind i ett pressmeddelande under dagen.