Azelio – Förnybar energi är vägen framåt

Under torsdagen aviserar Azelio att man tecknar villkorad order tillsammans med egyptiskt bolag om 20 lagringsenheter.
2021-08-19

Azelio är tecknade på First North Stockholm. Bolaget är verksamma inom solenergi och utvecklar en teknik för energilagring som används för små- och medelstora installationer. Kunderna återfinns bland EPC-leverantörer, som i sin tur monterar olika system hos sina slutkunder. Verksamheten har störst närvaro på den nordiska marknaden och i Afrika.

Under torsdagen aviserar Azelio att man tecknar villkorad order tillsammans med det egyptiska bolaget, Engazaat Development, om 20 lagringsenheter som tillgodoser med förnybar energi. Ordern har ett värde om 1,5 MUSD och förväntas levereras i december 2021.

Enheterna avses finansieras, installeras och drivas via ett projektbolag som ägs gemensamt av Azelio och Engazaat Development, och ska användas i det hållbara jordbruksprojektet SAVE i Egypten. Projektets målsättning är att förse jordbrukarna med energi som till 85 procent härstammar från förnybara källor.

Kommentar från VD – Azelio

”Den här villkorade order är en stor milstolpe för Azelio. Det Engazaat gör för ett hållbart jordbruk är något vi är mycket stolta över att få vara en del av. Vi ser fram emot ett nära och framgångsrikt samarbete med Engazaat ”, kommenterar VD, Jonas Eklind i ett pressmeddelande under torsdagen.

Kommentar från VD – Engazaat

“Genom att nyttja Azelios överlägsna energilagringsteknik strävar vi tillsammans efter att lansera en unik affärsmodell som har potential att förändra försörjningen för småskaliga jordbrukare i den egyptiska delen av Sahara, den största sandöknen på planeten. Tillsammans tror vi att vi kommer att kunna lösa behovet av den energiförsörjning som är nödvändig för både ekologiskt och ekonomiskt hållbar vatten- och livsmedelsproduktion”, kommenterar VD, Muhammad El Demerdash i ett pressmeddelande under torsdagen.

mer om ämnet