Azelio – Erhåller patent för viktiga marknader

Under måndagen aviserar Azelio att man fått två godkända patent som rör energilagringsteknologi i Kina, Sverige och USA.
2021-09-06

Azelio är tecknade på First North Stockholm och verksamma inom solenergi. Bolaget har utvecklat en egen teknik för termisk energilagring som används för små- och medelstora installationer. Kunderna återfinns bland EPC-leverantörer, som i sin tur monterar olika system hos sina slutkunder. Verksamhet återfinns på global nivå, med störst närvaro på den nordiska och afrikanska marknaden.

Under måndagen aviserar Azelio att man fått två godkända patent som rör effekt och energiomvandling samt överföring av lagrad energi till el- och värmeenergi. Bolaget har därmed 16 beviljade patent och ett flertal patent som är under registrering.

Tidigare har man erhållit patenten i Sverige, men nu också i Kina och USA som båda utgör viktiga marknader för så väl utveckling av teknologi som inom förnybar energi och dessutom installationer av energilagring.

Kommentar från VD

”Vi ligger långt fram i utvecklingen av energilagring och där patent är viktiga för att säkra avstånd till konkurrenter. Det är glädjande att se den höga innovationsnivån som finns inom bolaget och viljan att avancera teknologin och ligga i framkant”, kommenterar VD, Jonas Eklind i ett pressmeddelande under måndagen.

Mer läsning

“Pythom har det där entreprenörstänket, och det är vad som lockar många. Det tänket hjälper dem även se vad som är dyrt, och vart många konkurrenter misslyckats tidigare… Läs hela intervjun tillsammans med Christer Fuglesang här!

mer om ämnet