Axlot Solutions – Tecknar avtal

Under måndagen meddelar Axlot Solutions AB att man tecknar provkörningsavtal tillsammans med en kund verksam inom testverksamhet, som behöver rena vatten från brandbekämpning.
2021-06-21

Axolot Solutions Holding AB är verksamma inom miljöteknik. Bolaget erbjuder industriell vattenrening. Tekniken utgår från företagets egenpatenterade lösning som huvudsakligen innefattar rening av skadliga kemiska ämnen inom olika industriella processer, vilken används bland aktörer inom pappersindustrin, gruvindustrin samt tillverkningsindustrin.

Under måndagen meddelar Axlot Solutions AB att man tecknar provkörningsavtal tillsammans med en kund verksam inom testverksamhet, som behöver rena vatten från brandbekämpning. Testerna kommer att genomföras på Axolots anläggning i Landvetter och syftar till att rena vatten som förorenats i samband med brandbekämpning. Försöken kommer att genomföras under juni månad.

Kommentar från VD

”Brandbekämpning är en intressant verksamhet ur ett vattenreningsperspektiv. De föroreningar som hamnat i vattnet har hittills inte fått särskilt stor uppmärksamhet. Detta ändras nu snabbt och här vill Axolot vara med och hjälpa olika aktörer att göra skillnad”, kommenterar VD, Martin Ragnar.

 

mer om ämnet