Ändrat antal aktier i Rizzo

Under månadens sista handelsdag så ändrar Rizzo antalet aktier i bolaget till följd av den extra bolagsstämman som gick av stapeln 7 oktober.
2021-10-29

Rizzo Group är en modekoncern som verkar inom detaljhandel och är tecknad på Small Cap Stockholm. Bolaget bedriver idag försäljning av accessoarer, resetillbehör och skor på den nordiska marknaden. Bolaget har flertalet butiker under varumärkena Rizzo, Morris, Accent samt E-Com. Bolaget driver även NK Skor & Accessoarer och Travel i Stockholm och Göteborg.

Rizzo meddelar att antalet aktier och röster har ökat med dryga 12 M till följd av extra bolagsstämmans beslut av den 7 oktober 2021 om en riktad nyemission av Bolagets aktier av serie B.

Idag går månadens sista handelsdag av stapeln och det finns totalt ca 126,5 M aktier i bolaget, av vilka 30 är av serie A, ca 126,4 M är av serie B och 67 808 är av serie C. Antalet röster uppgår till ca 126,5 M. Aktiekapitalet uppgår till ca 7 590 814,5 SEK.