Amido – Större leverans till skyddsobjekt

Under torsdagen aviserar Amido att man ingått avtal för att leverera till en kund med skyddsobjektsklassade anläggningar.
2021-07-01

Amido AB är ett teknikbolag som är specialiserade inom utveckling av passagesystem som används av fastighetsägare. Tekniken baseras på egenutvecklad webbplattform och utöver huvudverksamheten erbjuds även administrationstjänster för tredjepartsleverantörer. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden, där kunderna är verksamma inom offentlig sektor, industri samt fastighetssektorn.

Under torsdagen aviserar Amido att man ingått avtal för att leverera till en kund med skyddsobjektsklassade anläggningar. Avtalet sträcker sig över tre år med ett uppskattat avtalsvärde på 1,2 MSEK där den största delen förväntas upparbetas under 2021.

mer om ämnet