Amido AB – Tecknar avtal med nystartade Trusté

Under måndagen meddelar Amido AB att de har tecknat ett treårigt avtal tillsammans med nystartade Trusté AB.
2021-06-14

Amido AB är ett teknikbolag, vilka är specialiserade inom utveckling av kodlås som används av fastighetsägare. Tekniken baseras på en egenutvecklad webbplattform. Utöver huvudverksamheten erbjuds administrationstjänster för tredjepartsleverantörer. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden, där kunderna är verksamma inom offentlig sektor, industri samt fastighetssektorn.

Trusté AB:s vision är att förenkla fastighetsförvaltning på kort och lång sikt. De erbjuder hjälp med underhållsplan, fastighetsservice samt projektledning.

Under måndagen meddelar Amido AB att de har tecknat ett treårigt avtal, med option på löpande förlängning, tillsammans med nystartade Trusté AB. Driftsättningen påbörjas omedelbart och förväntas ge en marginell påverkan på omsättningen 2021.

Kommentar från VD

“Tillsammans kommer vi arbeta med att effektivisera leveransen till bostadsrättsföreningarna samtidigt som det blir till ett konkurrensmässigt pris för hela Trusté:s erbjudande. Effektiviseringarna med Alliera kommer ge kunderna bättre pris och service. Smart passage kommer kunna erbjudas enkelt och kostnadseffektivt”, kommenterar VD, Johnny Berlic.

mer om ämnet