Alteco Medical AB – Tecknar distributörsavtal i Tyskland

Alteco Medical AB meddelar under torsdagen att de tecknar distributörsavtal gällande den tyska marknaden tillsammans med Adsorpio UG.
2021-06-10

Alteco Medical AB är verksamma inom medicinteknik, och erbjuder en produkt inom blodrening. Företaget hjälper sjukhus att hantera endotoxemi, vilket förenklat innebär ett tillstånd där inre gift är närvarande i blodomloppet. Produkten Alteco LPS Adsorber, absorberar skadliga nivåer av endotoxin från patientens blodomlopp i ett tidigt skede för att därmed vända förloppet innan septisk chock uppstår, vilket är ett livshotande tillstånd som kräver omedelbart omhändertagande.

Alteco Medical AB meddelar under torsdagen att de tecknar distributörsavtal gällande den tyska marknaden tillsammans med Adsorpio UG. Avtalet ger Adsorptio rättighet att sälja och marknadsföra Alteco® LPS Adsorber.

Kommentar från VD

“Tyskland är en mycket viktig marknad för Alteco och vi är glada över samarbetet med Adsorpio. Då de täcker hela marknaden och vänder sig till flera olika kundsegment inom intensivvård och hjärt/kärlkirurgi, ser vi goda förutsättningar för samarbetet”, kommenterar VD, Fredrik Jonsson.