Alla över en kam när Kina ökar ägande?

Kinesiska pengar flödar in i Europeiska bolag, i Sverige är vi sedan länge vana med fenomenet.
2020-05-20

Kinesiska pengar flödar in i Europeiska bolag, i Sverige är vi sedan länge vana med fenomenet. Bolag som Volvo, Tre och Spotify har alla delvis Kinesiskt ägande. Utländskt ägande i sig är inte nödvändigtvis negativt, det kan snarare tillföra stora möjligheter till såväl nya marknader som fördelar i supply chain. För Kinesiskt ägande finns dock en del som spökar, och bör därför ses över. Hur man blockerar köpare på vad som är en fri marknad tycks svårt att avgöra, och om säljarna ens vill det är tveksamt.

Men för Sverige som nation, och andra länder, finns anledning att vilja begränsa Kinesiskt ägande i samhällsviktiga bolag. För vad är anledningen till att Kinesiska staten går in som delägare i Norwegian? Och varför får det privata bolaget Huawei så mycket smuts kastat på sig? Dessa frågor tycks svåra att besvara.

Kina har infört nya lagstiftningar som möjliggör för Kinesiska staten att begära information från Kinesiska bolag – information som de bör ha svårt att definiera anledning till varför de ska ha.

Det Orwellska övervakningssamhället breder ut sig när Huawei säljer sitt system för säkra städer världen över. Tjänsten innefattar ansiktsigenkänning och möjlighet till alldeles för långtgående spårning än vad fria och demokratiska samhällen bör eller skulle acceptera. För totalitära stater eller så kallade fragila demokratier är fallet annorlunda, tyvärr till det värre.

Det är alltså den information som samlas in av Huawei som, skulle det utkrävas, finns tillgänglig för Kinesiska staten. Därför har tydliga restriktioner dragits, och Trumpen har höjt ett varningens finger. Vad man befarar är Kinesisk möjlighet att slå ut livsviktig infrastruktur som teknik, flyg, mobiltelefoni med fler områden. Detta är alltså inget man nödvändigtvis förväntar sig, men till viss del befarar och garanterat vill begränsa risken eller möjligheten för.

Något med investeringen i Norwegian blir därför märkligt, allra helst när bolaget hittills visat sig högst oförmögna att generera någon vidare avkastning på investerat kapital. Som Branson en gång antydde: det bästa sättet att bli miljonär, är att vara miljardär och köpa ett flygbolag. Grattis i så fall till nya ägare.

Det är BOC Aviation som köper in sig med cirka 13 procent av företagets aktier, rapporterar Svenska Dagbladet. Via en lång ägandekedja kopplas bolaget till den kinesiska staten. Bolaget är majoritetsägt av Bank of China, vilken är en av fyra kinesiska statsägda storbanker. Aktien föll kraftigt med beskedet, och marknaden tycks ogilla utbrett kinesiskt inflytande. Dock återhämtade aktiekursen starkt under onsdagen och slutade enbart ned 30%.

Se gärna dokumentärerna om AI och Huawei som finns tillgängliga på SVT-play. De belyser en otäck verklighet som få västerländska länder hade funnit sig i. Ändå tycks Kinesiskt inflytande öka med alltför få som aktivt tar avstånd.

mer om ämnet