Alelion – Uppföljningsorder från globalt bolag

Under tisdagen meddelar Alelion Energy Systems AB att man mottagit uppfölningsorder från den globala specialfordonstillverkaren Terberg Group.
2021-06-29

Alelion Energy Systems AB är verksamma inom tillverkningsindustrin. Bolaget tillhandahåller lösningar baserade på litiumjonteknik och tillverkar batterisystem som huvudsakligen används bland aktörer inom industri- och fordonsindustrin. Särskilt fokus ligger på utveckling av elektrifiering med fokus på industrifordon.

Under tisdagen meddelar Alelion Energy Systems att man mottagit en uppföljningsorder från den globala specialfordonstillverkaren Terberg Group till ett värde av ca 16 MSEK. Sedan de två företagen tecknade ett samarbetsavtal 2018, har Alelion fått beställningar på högspänningsbatterisystem till ett värde av totalt 80 MSEK.

Kommentar från försälnings och marknadschef

”Detta är ytterligare en bekräftelse på att den positiva trenden, inom elektrifiering av specialfordon, accelererar”, kommenterar försäljning och marknadschef, Anders Dison.

mer om ämnet