Aino Health – Tecknar avtal med Adecco

Under torsdagen meddelar Aino Health AB att man tecknar avtal tillsammans med Adecco Sweden AB, avseende stöd åt chefer.
2021-07-01

Aino Health AB är ett svenskt bolag som är verksamma inom diverse hälsoarbete. Bolaget arbetar inom hela värdekedjan som berör företagshälsa och tillhörande arbetsmiljö. Aino Health erbjuder företagshälsodata via sina program och företagets kunder återfinns inom en rad olika sektorer.

Under torsdagen meddelar Aino Health AB att man tecknar avtal tillsammans med Adecco Sweden AB avseende SaaS-lösningen HealthManager. Det rör sig om ett pilotprojekt för 900 anställda, vilket startar under det tredje kvartalet 2021. Genom att implementera programmet så vill Adecco skapa långsiktigt stöd för sina chefer för att hantera sjukfrånvaro bland personalen, samt möjliggöra proaktiv värdefull dialog mellan chefer och anställda där cheferna har stora möjligheter att förbättra välbefinnande och engagemang bland personalen.

Kommentar från VD

“Vi ser fram emot att kunna bidra till Adeccos framgång på den svenska marknaden och öka välmåendet och engagemanget bland deras anställda”, kommenterar VD, Jyrki Eklund.

mer om ämnet