Acarix beslutar om fullt garanterad företrädesemission

Under fredagen meddelar Acarix att man beslutar om en fullt garanterad företrädesemission om cirka 79,3 MSEK för expansion.
2021-11-05

Acarix är tecknade på First North Stockholm och är ett diagnostikbolag. Bolaget har utvecklat en teknologi som möjliggör identifiering av kranskärlssjukdomar. Acarix produkt är ett icke-invasivt test som sätts med en lapp på patienten för att analysera ljud från hjärtat. Idag innehas verksamhet främst inom den nordiska marknaden.

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

Under fredagen meddelar Acarix att man beslutar om en fullt garanterad företrädesemission om cirka 79,3 MSEK för expansion på den amerikanska marknaden. Styrelsen har idag under förutsättning av godkännande från extra bolagsstämma, beslutat om en fullt garanterad nyemission om högst 105 784 077 aktier med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare.

Företrädesemission kommer vid full teckning att tillföra bolaget ca 79,3 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen. Acarix har erhållit garantiåtaganden från externa investerare motsvarande 100 procent av företrädesemissionen.