Widepoint – turn around-caset som kanske bara börjat?

Widepoint är en ledande aktör inom “trusted mobility management” (TM2).
2021-02-18
Glömt ditt lösenord?

Widepoint är en ledande aktör inom “trusted mobility management” (TM2). Bolagets TM2 plattform erbjuder effektiv och säker hantering av mobila kommunikationstillgångar.

Mobility management eller Enterprise mobility management (EMM) är distributionen, organiseringen och kontrollen av mobila enheter, såsom växeltelefoner, mobiltelefoner, surfplattor, datorer, som används inom en organisation.

Genom hanteringen av kommunikation mellan mobila enheter kan organisationen få bättre kontroll och skydd över dess data. Detta är av yttersta vikt för många företag och myndigheter för att kunna skydda känslig och hemlig information. En annan viktig aspekt är att effektiv EMM ökar produktiviteten då IT-avdelningar säkert och snabbt kan hantera tekniska lösningar.

2019 fick bolaget ett så kallat “Authorizations to Operate” (ATO) av Department of Homeland Security, Department of Commerce och GovCloud Certification. Vad som är anmärkningsvärt med detta är att ingen annan TM2-leverantör har en sådan certifiering. Certifieringen innebär att Widepoint uppfyller alla kraven som ställs för cybersäkerhet och för att processa känslig information åt federala myndigheter.

Widepoints TM2-lösningar består av följande beståndsdelar:

Telecom Lifecycle Management
Widepoints lifecycle management levereras i en säker multimodal miljö. Deras tjänst erbjuder kunden full överblick över sina telekomtillgångar. Detta skapar säker och effektiv hantering av telekomtillgångar i kombination med sänkta kostnader för ägandet.

Mobile and Identity Management
Genom Widepoints certifiering kan bolaget erbjuda digitala certifikat och referenser. Dessa öppnar upp möjligheten för kunder att sköta affärer genom säkra portaler ägda och hanterade av amerikanska federala myndigheter. Samt ansluta till federala tillgångar med säkra mobila enheter som används för att ansluta till organisationens nätverk, databaser och andra IT-tillgångar. Tjänsten erbjuder även omfattande mobila säkerhetslösningar som skyddar användare, enheter och tillgångar. I kombination med att etablera effektiva, skalbara och anpassade mobilsystem.

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

Digital Billing Communication solutions
Den sista biten i Widepoints TM2-erbjudande är en innovativ och interaktiv faktureringslösning som skapar analytiska lösningar för stora kommunikationstjänsteleverantörer (CSPs). Den skräddarsydda funktionen ger slutkonsumenten möjligheten att överblicka och analysera kostnader online. Detta låter kanske inte så komplext eller innovativt. Däremot återfinns styrkor i Widepoints lösning. Nummer ett, som i stora drag är den viktigaste, säkerhet. Den andra delen är att kunder minskar operativa kostnader och ökar sin lönsamhet genom tjänsten.

Bolagets TM2-lösning resulterar ofta i att kunden sänker sina kostnader med 35%. Widepoint noterar att en majoritet av kunderna använder detta kapital för att köpa tilläggstjänster som har högre marginaler än basutbudet.

Gartner, som är ett ledande undersökningsföretag, publicerade 2018 en rapport om att endast 23% av EMM-leverantörer vann tillbaka sitt kontrakt efter leverans. Widepoint står ut och lyckas bibehålla upp till 95% av sina kunder. Det får sannerligen betraktas som ett erkännande för Widepoints tjänster.

Widepoint har haft en positiv försäljningsutveckling de senaste åren, framför allt till federala myndigheter, och en stor andel av dess intäkter kommer därifrån. Bolaget guidar för att framtida tillväxt fortsatt kommer komma från myndigheter de närmsta åren.

Detta för med sig både positiva och negativa aspekter för Widepoint. Det positiva är att kontrakten är långa och säkra. Kontrakt med myndigheter sträcker sig ofta upp till 5 år, att jämföra med kommersiella kontrakt som ofta löper mellan 2 till 3 år.

På den negativa sidan har vi att förhandlingar kan dra ut på processen och orsaka förseningar. Även budgetförändringar och andra politiska osäkerheter är en operativ risk.

Widepoints försäljningstillväxt har sedan 2019 visat stark tillväxt. Lönsamheten har också förbättrats avsevärt då man under 2019 gick från förlust till vinst för första gången sedan 2012.

Bolaget har under 2020 fortsatt sin positiva utveckling där tillväxten för de första 9 månaderna varit 100% jämfört med samma period 2019. Under Q3 levererade Widepoint 94% i omsättningstillväxt QoQ.

Utöver bolagets fina omsättningstillväxt är Widepoints marginalförbättringar och vinsttillväxt ännu mer anslående. För de första 9 månaderna under 2020 har vinsten per aktie varit 0.25$, detta ska jämföras med 0.03$ för samma period 2019.

Under Q3 2020 levererades årets starkaste kvartal med en vinst per aktie om 0.13$, en 550-procentig tillväxt jämfört med 0.02$ som levererades Q3 2019.

En viktig faktor värd att nämna är dock att Widepoints kund, U.S. Census Bureau, stod för 54% av intäkterna de första 9 månaderna under 2020. Det kan även förekomma viss säsongsvariation i vinsten beroende på kostnader som krävs för att uppgradera intern teknologi.

En nyckelfaktor i Widepoints nytändning sedan 2019 har varit att kombinera två olika försäljningskanaler. Dels ägnar sig bolaget åt direktförsäljning, detta har historiskt varit bolagets enda försäljningskanal. Men sedan 2019 har Widepoint även börjat agera underleverantör åt andra leverantörer som levererar lösningar vilka Widepoint kan skapa synergieffekter med.

Under November 2020 annonserade Widepoint ett avtal, värt upp till $500 musd, med U.S. Department of Homeland Security. Avtalet börjar 2021 och sträcker sig över 5 år. Detta ska sättas i relation till Widepoints börsvärde som idag ligger på $112 musd.

Här har vi alltså att göra med ett bolag som har en konkurrenskraftig TM2 lösning och som visat en väldigt stark tillväxt både i top- och bottom line sedan 2019. Utöver detta har bolaget ingått ett avtal som värderas upp till nästan 5x Widepoints börsvärde. Bolaget har den senaste tiden bevisat att de klarar av att växa utan att ge upp sin lönsamhet. Dessutom utgör de senaste vunna kontrakten referenser för framtida kunder och banar väg för fortsatt tillväxt.

Det kommer kanske därför inte som en chock att Widepoint guidar för fortsatt hög efterfrågan på sina tjänster. För Q4 rapporten har bolaget dessutom förhållandevis enkla jämförelsetal då Q4 2019 gav 0.00$ i vinst per aktie.

Sammanfattningsvis anser vi att det finns goda skäl att förvänta sig kursstegring från Widepoint under 2021.

Tekniskt ser även aktien intressant ut:

Här ser vi en månadsgraf där Widepoint alldeles nyligen bröt en trendlinje från 1996. Nu ser vi hur bolaget testar EMA200 underifrån.

Och på veckografen ser det, enligt vår bedömning, ut som att aktien samlar kraft för att bryta upp från 200 månaders glidande medelvärde:

   • Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
    Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.